کیفری

کیفری

وکیل کیفری

کیفری

حقوق کیفری یا حقوق جزا یا حقوق جنایی، به بررسی حمایت دولت از حقوق افراد و ارزش های جامعه می پردازد. درگذشته هنگامی که حقی از مردم ضایع می شد، اشخاص خودشان از مرتکب، برای گرفتن آن حق انتقام می گرفتند، اما اکنون دولت ها با در نظر گرفتن تمام جوانب و برقرار کردن عدالت بین افراد، با اشخاصی که مصالح و نظم اجتماعی را به خطر می‌اندازند، مقابله می کند. هر جامعه متشکل از ارزش‌هایی است که برای حفظ و نگهداری آن ارزش ها تلاش می کند و هر کسی علیه این امور مهم مرتکب جرم شود، جامعه را وادار به واکنش می‌کند. این قوانین کیفری برای افراد جامعه نیست، بلکه تنها افراد را مجبور به رعایت حقوق و ارزشها می کند و مشخصه بارز حقوق کیفری ضمانت اجرای شدید آن است. در حال حاظر به دلیل به وجود آمدن جرم های جدید، تعیین جرم و مجازات کافی نیست، مجازات ریز کاری هایی دارد و برای تعیین ابهامات کیفری آن نیازمند اصول و قواعدی است که حقوق جزا یا حقوق کیفری کمک می کند که در چه صورت و چگونه در برابر آنها واکنش نشان دهیم و با آنها برخورد کنیم. هدف از حقوق کیفری، تامین امنیت و عدالت و منافع افراد و جامعه، از راه پیشگیری از وقوع یا تکرار انجام و نیز اصلاح و درمان مجرمان است.

کیفری

حقوق کیفری یا حقوق جزا یا حقوق جنایی، به بررسی حمایت دولت از حقوق افراد و ارزش های جامعه می پردازد.
درگذشته هنگامی که حقی از مردم ضایع می شد، اشخاص خودشان از مرتکب، برای گرفتن آن حق انتقام می گرفتند، اما اکنون دولت ها با در نظر گرفتن تمام جوانب و برقرار کردن عدالت بین افراد، با اشخاصی که مصالح و نظم اجتماعی را به خطر می‌اندازند، مقابله می کند و برای اینکار قوانینی را تصویب کرده اند.
این قوانین کیفری افراد را مجبور به رعایت حقوق و ارزشها می کند و مشخصه بارز حقوق کیفری ضمانت اجرای شدید آن است.
مشخصه اصلی حقوق کیفری، انجام جرم است، شاید برای شما سوال پیش بیاید که جرم چیست؟ و چه عناصری دارد؟

 

وکیل کیفری در مشهد

جرم چیست؟

جرم به معنای این است که، هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده جرم محسوب می‌شود.

عناصر جرم:

عناصر تشکیل دهنده یک جرم شامل:
۱- عنصر قانونی
۲- عنصر مادی
۳- عنصر روانی
هر یک از این عناصر دارای یک سری زیرمجموعه ها و اصول هاست که به توضییح مختصری از آن ها می پردازیم.
عنصر قانونی جرم:
مفهوم عنصر قانونی به این معناست که قانون گذار دستوری به ادای تکلیف معین و یا نهی از انجام دادن فعلی داده است که مخل نظم اجتماعی به شمار می رود و قانون گذار برای هر یک از این مواد قانونی، ضمانت اجرایی را مشخص کرده است. در ادامه به برخی از اصول و قواعد عنصر قانونی جرم می پردازیم.

اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها:

در اصل ۱۶۹ قانون اساسی ایران ذکر شده است که به موجب آن: هیچ فعل یا ترک فعلی به استناد قانونی که بعد از آن وضع شده است، جرم محسوب نمی شود.
به عبارت دیگر فعل یا ترک فعل انسان زمانی که پیش از آن موضوع امر و نهی قانونگذار قرار نگرفته باشد، جرم به شمار نمی رود.
(این موضوع در ماده ۲ قانون مجازات اسلامی هم ذکر شده است)

عطف به ماسبق نشدن قانون کیفری:
منظور از عطف به ماسبق نشدن قوانین کیفری این است که قاضی نمی تواند حکم قانون لاحق را به مصادیق سابق تسری دهد و افعالی که پیش از تصویب قانون جرم نبوده است، به استناد آن مجازات نماید.
قاعده عطف به ماسبق نشدن قوانین منحصر به مقررات کیفری نیست بلکه قوانین مدنی هم نیز از همین پشتوانه اصولی برخوردار هستند.

عنصر مادی جرم:

تحقق جرم آن است که قصد سوء با ارتکاب به رفتار خاصی دست کم به معرفی برسد، فعل یا ترک فعل خارجی که تجلی نیت محرمانه و یا تقصیر جزایی است، عنصر مادی جرم را تشکیل می دهد.
از موارد عنصر گادی جرم به موارد زیر ی توان اشاره کرد:
– فعل
– ترک فعل
– حالت
– شرایط، اوضاع و احوال

وکیل کیفری در مشهد

عنصر روانی جرم:

عنصر روانی به این معناست که، فعل یا ترک فعل مجرمانه باید نتیجه خواست و اراده فاعل باشد.
به بیان دیگر میان فعل مادی و حالات روانی فاعل نسبتی موجود باشد تا بتوان مرتکب را مقصر شناخت.
خواستن یکی از مولفه های عنصر روانی است.
بعضی از از موارد عنصر روانی شامل
– آگاهی
– اراده
– شروط تحقق عمد
– انگیزه
– سوء نیت عام و خاص
– بی مبالاتی
– بی احتیاطی
– و…

در حال حاظر به دلیل به وجود آمدن جرم های جدید، تعیین جرم و مجازات کافی نیست، مجازات ریز کاری هایی دارد و برای تعیین ابهامات کیفری آن نیازمند اصول و قواعدی است که حقوق جزا یا حقوق کیفری کمک می کند که در چه صورت و چگونه در برابر آنها واکنش نشان دهیم و با آنها برخورد کنیم.
هدف از حقوق کیفری، تامین امنیت و عدالت و منافع افراد و جامعه، از راه پیشگیری از وقوع یا تکرار انجام و نیز اصلاح و درمان مجرمان است.

کلام آخر

با توجه به شرایط اقتصادی و فشاری که روی افراد جامعه ما وجود دارد، در هر ساعت و روز جرایمی زیادی اتفاق می افتند که در بین این جرایم، حق و حقوق بسیاری از مردان، زنان و کودکان زائل می شود.
وکلای وکالت نامه در مشهد که همیشه حامی افراد بوده اند و هستند، راهنمای شما در تمام زمینه های حقوق کیفری و جزایی اند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *