تماس با ما

آمار مشکلات حقوقی و قضائی مردم در کشور ایران قابل ملاحضه است. باید قدمی متفاوت برداشت. چرا که درخواست‌های مردم ساختار یافته و مشخص است. مرحله شروع و پایان همه چیز بعد از سال‌ها تحقیق و بررسی و تجربه کاری شفاف شده است. مسیرهای کاری حقوقی و قضائی را باید با در نظر گرفتن توانمندی‌های جامعه حقوقی و با ارتباط موثر با دستگاه قضا به نفع مردم به نتیجه رساند.