ثبت شرکت

ثبت شرکت

ثبت شرکت

 

شرکتهای تجاری، قراردادی است که به موجب آن دو یا چند نفر توافق می‌کنند، سرمایه مستقلی را که از جمع آورده های آنها تشکیل می‌شود، ایجاد کند و به این موسسه که برای انجام مقصود خاص تشکیل می‌شود، اختصاص دهد و در منابع و زیان‌های احتمالی حاصل از به کارگیری سرمایه سهیم می شوند.با گروه وکالی دادگستری وکالت نامه همراه باشید تا به بررسی بیشتر بپردازیم

ثبت شرکت

اقسام شرکت ها:

۱- شرکت های سهامی عام و سهامی خاص
۲- شرکت با مسئولیت محدود
۳- شرکت نسبی
۴- شرکت تضامنی
۵- شرکت مختلف سهامی و مختلف غیر سهامی ۶- شرکت تعاونی تولید و مصرف
در رابطه با شرکت های تجاری، قانون گذار می گوید که ثبت کلیه شرکت‌های مذکور در این قانون الزامی و تابع مقررات قانون ثبت شرکت هاست.
(طبق ماده ۱۹۵ قانون تجارت)

 

ثبت شرکت

 

شرکت ها را می توان بر اساس اهداف و شخصیت شرکا به انواع زیر تقسیم بندی کرد:

شرکت های تجاری:

– شرکت های تجاری شخصیت حقوقی مستقل از شرکا دارند.
– به‌ صورت ارادی ایجاد می شود.
– این گونه شرکت‌ها همیشه با هدف کسب سود ایجاد می شوند.
– در شرکت‌های تجاری، تصمیمات با اکثریت خاصی است که در هر مورد آن، قانون گذار آن اکثریت را پیش‌بینی کرده است .
– در شرکت‌های تجاری انحلال آن ها منوط به موافقت آن رکن خاصی است که قانون گذار تعیین کرده است و هر شخص به تنهایی نمی‌تواند شرکت را منحل کند.

شرکت های مدنی:

– شرکتهای مدنی شخصیت حقوقی مستقل از شرکا ندارند.
– شرکت‌های مدنی می‌توانند به صورت ارادی و قهری ایجاد شود.
– شرکت های مدنی ممکن است با هدف کسب سود باشد یا نباشد. مثل خرید حسینی جهت اهداف مذهبی به کسب سود نیست.
– در شرکت های مدنی تصمیمات همیشه باید با اتخاذ آرا اخذ شود.
– در شرکت های مدنی چون عقد جایز هستند، پایداری کمتری دارند و احتمال زوال آنها بیشتر است.

شرکت های شخص:

– شرکت‌هایی هستند که در آنها شخصیت شرکا اهمیت فراوان دارد. مثل: شرکت های تضامنی و نسبی
– شرکت های شخص، مسئولیت شرکا محدود به آورده نیست.
– شرکت های شخص، شخصیت شرکا دارای اهمیت بسیار زیادی است.
– در شرکتهای شخص اصولاً نقل و انتقال سهم الشرکه نیاز به موافقت همه شرکا دارد.

شرکت های سرمایه:

– در شرکت های سرمایه، شرکت هایی هستند که در آنها میزان سرمایه مهم است، نه شخصیت شرکا مثل شرکت سهامی عام و خاص
– در شرکتهای سرمایه مسئولیت شرکا محدود به آورده است.
– در شرکت های سرمایه آنچه که اهمیت دارد، سرمایه شریک است که به شرکت می آورد.
– شرکت های سرمایه، اصولا انتقال سهام نیاز به موافقت هیچ شریکی ندارد.

شرکت های دو وجهی:

شرکت هایی هستند که در آنها یک سری ویژگی های شرکت های شخص و یکسری ویژگی های شرکت های سرمایه وجود دارد. مثل شرکت با مسئولیت محدود

در رابطه با شرکت های تجاری، قانون گذار می گوید که ثبت کلیه شرکت‌های مذکور در این قانون الزامی و تابع مقررات قانون ثبت شرکت هاست.
(طبق ماده ۱۹۵ قانون تجارت)
و همچنین بر اساس ماده ۱۹۶ قانون تجارت اسنادی که برای به ثبت رسانیدن سرکت لازم است به شرح زیر می باشد:
۱- شرکت نامه حاوی مشخصات شرکت
۲- اساسنامه
۳- صورت جلسه مجمع عمومی
۴- انتخاب هیئت مدیره و قبولی آنان
۵- رسید سرمایه

ثبت شرکت ها و مقررات هر یک از آنها با یکدیگر بسیار متفاوت است. برای تاسیس و ثبت شرکت نیازمند دانش و آگاهی کامل از حقوق تجارت است و همچنین شریک شدن در هر کدام از این شرکت ها نیازمند علم و شناخت کامل و دقیق آنها است. شما دوستان عزیز که قصد سرمایه گذاری و ثبت شرکت را دارید حتما قبل ازآن که وارد عرصه تجارت شوید با متخصصان و وکلای ما در مشهد مشورت کنید. وکلای ما در وکالت نامه همراه همیشگی شما هستند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *