درباره ما

وکالت نامه

وکالت دادگستری در کشور عزيز ما ایران، به صورت تخصصی نمی باشد و وکلای دادگستری در همه زمینه های حقوقی حق اخذ پرونده را دارند. بنابراین مراجعه به وکلایی که دارای تخصص علمی و تجربه لازم در رشته های خاص حقوقی باشند، دارای بیشترین موفقيت در پرونده حقوقی موکل خود خواهند بود. هم چنین وکلای دادگستری در عقد قرارداد مالی برابر آیین نامه تعرفه حق الوکاله و حق المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری و با توجه به ماده 19 لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری ميتوانند خارج از تعرفه نسبت به عقد قرارداد وکالت اقدام نمایند. بنابراین زمانی که به مشکل حقوقی برخورد نموده و برای دفاع ویا طرح دعوی نيازمند انتخاب وکیل می شویم. دفتر حقوقی وکالت نامه برگرفته از روش وکالت در موسسات حقوقی کشور، در زمینه های مشاوره حقوقی، دفاع وطرح دعوی واخذ وکالت، پس از مراجعه افراد جهت حل مشکل حقوقی خود، ابتدا با تشکیل جلسه مشاوره توسط کارشناسان حقوقی، نسبت به بررسی موضوع با حضور مراجعه کننده اقدام مینماید.


سپس در صورتی که موضوع مورد نظر با مشاوره و یا تنظيم دادخواست و یا لایحه قابل حل باشد، از این طریق اقدام می شود. درغیر این صورت، چنانچه مراجعه کننده نیاز به وکیل دادگستری داشته باشد، با معرفی بهترین وکلای متخصص و متبحر در پرونده و یا دعوی مطروحه در زمینه های مختلف حقوقی، شامل دعاوی خانواده، مدنی، کیفری، تجاری، ثبتی و یا دعاوی دولتی و امور دیگر نسبت به قبول وکالت با هزینه مناسب اقدام مینماید. این روش ميتواند به بهترین وجه در حل مشکل حقوقی مراجعه کننده کمک کرده و از صرف وقت و هزینه های گزاف جلوگیری شود. وکلای دادگستری دفتر حقوقی معز شامل وکلای با سابقه و متخصص در زمینه های حقوقی مختلف و وکلای دارای سوابق قضاوت در دادگستری و رسیدگی به پرونده های متعدد هستند که بطور موفقيت آمیزی موکلین خود را در پرونده های اخذ شده پیروز نموده اند.